Instal.lacions portuàries per embarcacions d'esbarjo:

1.-Amarraments de l'Autoritat Portuària:

Amarraments en trànsit fins 220 m d'eslora i 9 m de calat compartint el moll amb creuers turístics.

850 llocs d'atracada de base fins 20 m d'eslora atracats de punta amb tren d'ancoratge i amarra en molls, pasarel.les o embarcadors flotants. Servei d'aigua i electricitat en la majoria de les instal.lacions.

Ancoratges a l'àncora en Cala Teulera.

Contenidors de recollida d'olis usats i contenidors per escombraries repartits al llarg de tots els molls i instal.lacions.

Telèfons públics distribuïts al llarg del port.

2. Amarraments en gestió indirecta:

2.1.-Ribera del Port S.L. Moll de Llevant,10, 07701-Maó (Menorca)
       Tel. 971-354844 Fax 971-354327
        VHF canal 09
        E-mail:  riberas@futurnet.es
Situació: Lat.: 39º 53.6' N
               Lon: 004º 16.5' E

Serveis: Ancoratges amb boia en la ribera nord del port.
              Plataformes flotants amb aigua, electricitat i recollida d'escombraries.
              Molls en Cala Llonga amb aigua, electricitat i recollida d'escombraries.
              Embarcador de concentració d'ancoratges a l'oest de l'Illa del Rei.
              Dutxes, cafeteria, en Cala Llonga.
Capacitat: Ancoratges a l'àncora, calat màxim 9 m
Ancoratges amb boia 40 llocs fins 20 m d'eslora
Plataformes flotants 38 llocs fins 20 m d'eslora
Molls Cala Llonga 110 llocs fins 25 m d'eslora
Embarcador Illa del Rei 38 llocs fins 30 m d'eslora

2.2.-Club Marítim de Maó, Moll de Llevant,287, 07701-Maó (Menorca)
        Tel. 971.36.50.22 Fax.971.36.07.62
         VHF canal 09
         E-mail: cmmahon@infotelecom.es
Situación: Lat: 39º 53.4' N  Lon.004º 16.7' E
Servicios: 133 llocs d'amarrament de base en molls i embarcadors fins 25 m d'eslora enfront l'edifici del club.
25 llocs d'amarrament en trànsit fins 40 m d'eslora.
Aigua i electricitat en els atracadors, recollida d'escombraries, marineria, dutxes, bugaderia, reparació de veles, grua de 2 TN...

2.3.-Port d'Hivernada de Maó S.L. Sa Colàrsega s/n 07701-Maó (Menorca)
       Tel/Fax:971.35.98.21
        Mòbil: 636.200.688-610.386.966
        VHF canal 09
        E-mail: pivernada@portmao.com
Situació: Lat.39º 53,8' N - Lon.004º 15,5' E

Serveis: 226 llocs d'atracada fins 20 m d'eslora amb aigua, electricitat i recollida d'escombraries.

3.- Serveis de varada i reparacions:

Explanada de varada amb Travelifts fins 50 TN i grues superiors a 12 TN.
Servei de reparacions de tot tipus; mecànica, fibra, fusteria, neumàtiques,pintura, reparació de veles i eixàrcia..., a través d'empreses nàutiques de la zona.
Subministrament elèctric a 380 V en l'esplanada d'hivernada, altres punts consultar previament.