Instal.lacions portuaries per vaixells mercants:

1.- Tràfic de contenidors, RO-RO i granels sòlids s'efectua en el moll del Cos Nou.
3 alineacions d'atracadors de 93,211 i 106 m respectivament i calat de 7 m amb rampes RO-RO, 3 grues de 30 T per contenidors i granels, preses de descàrrega per a ciment a granel i servei d'aiguada en el moll.

2.-Tràfic de passatgers i creuers turístics en el moll comercial
Alineació de Ponent de 184 m i calat de 9 m amb rampa RO-RO,
Estació Marítima amb pasarel.la mòbil, servei d'aiguada, retirada de residus sòlids.
Alineació de Llevant de 360 m i calat de 9 m amb rampa RO-RO, servei d'aiguada, retirada de residus sòlids i aigües residuals.

3.-Productes petrolífers en el moll de Cala Figuera amb 140 m d'atracador i boques de descàrrega.

4.-Ancoratges:
Zona II al SE de la Punta Esperó, sense limitació d'eslora i calat
Zona I a ponent de l'Illa del Rei, calat 9 m.