Funcionament:

El port de Maó és un port d'interès general, gestionat directament per l'Autoritat Portuària de Balears o a través de gestions de serveis o concessions a tercers.
Director: Ángel Matías Mateos
Responsable del port: Cap de divisió Jesús Fernández-Reyes Olivares
C/Moll de Llevant,1 -07701 Maó. Tel. 971 36 30 66. Fax. 971 36 31 01

Internet:
www.portsdebalears.com

Email:
portsdebalears@portsdebalears.com
atclient@portsdebalears.com

Comissaria del Port, servei de vigilància i policia. Tel. VHF canals 16 i 9