Característiques generals:

Situació: latitud 39º 52,0' N i longitud: 004º 18,8' E
Règim de vents: regnants SW, dominants NE
Temperatura mitja anual: 17,9ºC
Marees: no hi ha
Bocana: orientació SE
  amplada: 180 m
  calat: 12 m
Superfície terrestre: 372.155 Ha
Superfície de mirall d'aigua zona I: 313.12 Ha
Calats de 3 a 9 m
Molls i embarcadors: 5.449 m
Rampes Ro-Ro: 5
Remolcadors: 1
Grues de moll:3
Estacions marítimes:1
Recollida de residus oliosos, sòlids i aigües residuals
Passarel.les mòbils: 1
Elevador d'embarcacions de 2 fins 50 TN
Llocs d'atracament: 1.460