Aproximació i balisament:

De dia s'observaran els penya-segats de La Mola de 81 m d'elevació, espadat i vermellós en la seva part oriental i meridional i la seva falda occidental davalla fins Cala Teulera.
Apropant-se pel Nord deixar per estribord el far de Punta Esperó, torre cilíndrica d'11 m d'elevació amb bandes blanques i negres situat en la meitat superior del penya-segat de La Mola.
Per entrar al port es farà seguint el balisament lateral (vermell a babord) de les dues parelles de boies i les diferents balises laterals del port. A l'entrar es deixarà el far de Sant Carles per babord, torre cilíndrica de 15 m amb bandes blanques i negres i base quadrangular blanca.
De nit:
Aproximació pel Nord, deixar el far de la Punta Esperó per estribord GpD(1+2) 15 s, elevació 51 m, abast 8 milles, una vegada passat l'esmentat far posar proa al far de l'Illa de l'Aire DB 5s, i a l'haver navegat una o dues milles depenent de la distància a la costa s'albirarà clarament el far de Sant Carles i les boies d'entrada.
Aproximació pel sud-est s'albirarà el far de Sant Carles GpOc(2)B 6s i més endavant les boies d'entrada.
Balisament:
Primera parella de boies babord DR 5s estribord DV 5s
Segona parella de boies babord GpD(2)R 7s estribord GpD(2)V 7 s
El balisament va seguint un ordre de centelleigs conforme es va entrant, després de les boies hi ha balises de 3 centelleigs, després 4 centelleigs, canal sud de l'Illa del Rei un centelleig, canal nord de l'Illa del Rei una ocultació i d'aquí en endavant torna a repetir la seqüència dos centelleigs, tres centelleigs i quatre centelleigs.
Perills, entre la costa i cadascuna de les quatre boies de l'entrada hi ha baixos perillosos que se salven seguint el canal format per les boies.